Gaz Anestezisi

Gaz Anestezisi

Hizmetler

İncek Veteriner Kliniği'nde anestesi çok dikkatli ve özenli bir şekilde şu esaslar göze alınarak yapılmaktadır.

Fiziksel Muayene

Güvenli  bir ameliyat için, hayvanınızı ameliyat edecek olan hekimin hayvanınızın geçmişi ve bugünkü fiziki durumu konusunda bilgi sahibi olması gerekir. Anestezi bu bilgiler ışığında başlamalıdır. Bazı hallerde anestezi hayvanınız için büyük bir risk taşıyabilir. Bu yüzden bu bilgiler çok önemlidir. Fiziksel muayene sonucunda hayvanınız da herhangi bir hastalık bulgusu görülürse ameliyat ertelenebilir.

Operasyon öncesi Kan Analizleri Operasyon öncesi  klinik laboratuvarında yaptığımız tahlillerle hastanın pıhtılaşma problemi, kansızlık ,karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri,kan şeker düzeyi tetkik ederek petimizi en sağlıklı anestezi prosedürünübelirleyip öyle anesteziye alırız.

Anestezi İlaçları Kliniğimizde kullanılan anestezi ilaçları en güvenilir ilaçlarıdır. Petiniz modern anestezinin  güvenilirliğinden yararlanacaktır.

Hasta başı monitörü  Kliniğimizde hastabaşı monitor sistemiyle anestezi sırasında bütün hastalarımızın yaşamı güvence altına alınmıştır. Pet arkadaşımızın EKG , solunum, kan oksijen saturasyonu , nabız , tansiyon ve vücut ısısı anestezi süresince izlenebilmekte ve en ufak sapmalarda müdahale edilebilmektedir. 

Solunum Yolu Entubasyonu Anesteziye alınan hayvanların solunum yolu  kontrolü mümkün olduğunca çabuk yapılmalıdır. Solunum yolu her durumda açık kalmalıdır. Bu, soluk borusuna konulan entübasyon tüpü denilen tüple mümkün olur. Bu sayede oksijen direk olarak hayvanınızın akciğerlerine giderek yaşamın devam etmesini sağlar. Bazı ırklarda özellikle basık yüzlü ve yumuşak damak sarkması olanlarda bu anestezi yöntemi mutlaka kullanılmalıdır.